Supplemental Self-Help in English as a Foreign Language
for Learners with Specific Learning Differences

Sveiki atvykę

Tai septynių partnerių ES ERASMUS programos projektas “Supplemental Self-Help in English as a Foreign Language for Learners with Specific Learning Differences“ (,,Savipagalba mokantis anglų kalbos, kaip svetimosios, esant įvairiems kalbų mokymosi sunkumams”).

Projekto metu besimokantiems anglų kalbos bus sukurtas savipagalbos įrankis (Atvirus mokymosi šaltinius (Open Educational Resources (OER), turintiems specialiųjų poreikių kurioje nors kalbinės veiklos srityje: skaityme, rašyme, klausyme, kalbėjime arba atminties, mokyvacijos ir mokymosi procese apskritai. Planuojama besimokantiesiems kalbos su specialiais poreikiais sukurti atskiras savipagalbos nuorodas, portalus bei platformas. Projekto tikslas – besimokantiems anglų kalbos sukurti specialiąsias priemones ir metodikas, padedančias tobulinti kalbinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas konkrečioje srityje pagal poreikius.

Kodėl SupEFL?

Daugiakalbėje Europoje kalbų mokymosi poreikis nuolat auga. Anglų kalbos, kaip užsienio kalbos (EFL) mokėjimas, tampa viena iš pagrindinių kompetencijų siekiant lygių galimybių darbo, švietimo ir gyvenimo srityse. Asmenų su specifiniais mokymosi sutrikimais (SpLDs) atskirtis ES šalyse žinoma ir švietimo politika daugelyje ES šalių vis labiau tokią situaciją atspindi. Daugelyje valstybių švietimo institucijos bei mokytojai atskingi už specialiųjų poreikių turinčius mokinius (SPLD, disleksiją). Įvairūs projektai buvo pradėti siekiant tobulinti profesinį tobulėjimą, tobulinant EFL mokytojų profesines kompetencijas ypač tas, kurios skirtos mokyti specialiuosius poreikius (SpLDs) turinčius mokinius.

Šis projektas yra novatoriškas tuo, kad jis bus pirmasis, tiriantis besimokančiųjų (EFL) sunkumus, susijusius su viena ar daugiau iš keturių kalbinės veiklos sričių (skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo). Ankstesnieji projektai buvo skirti mokytojams, o šis – mokiniams. Iki čiol nebuvo sukurta jokia mokymosi platforma skirta mokiniams (tik spausdintine forma). Dauguma interneto svetainių ir turimų išteklių yra parašyta vaikams (ir jų tėvams). Mokiniams su disleksijos sutrikimais niekur nėra surinkta ir pateikta sistemingos informacijos. Internetinė prieiga – tai nauja efektyvi pagalbos priemonė, turintiems disleksijos sutrikimų (tokie besimokantieji dažniausiai turi aukštą IT raštingumą).

Ką mes siūlome?

Projektas skirtas naujoms mokymosi galimybėms.

 

For Trainers


We have created a Guide for Trainers with additional ideas for exercises to complement our self-help training programs. You can download it here.  

 

 

For Learners


We have created a Guide for Learners who need help in the 4 language systems (reading, writing, speaking and listening) as well as with memory retention, motivation and learning in general. You can download ithere.

 

 

For Everyone


We have compiled a list of useful links and applications. You can access it here.

Partneris

Projekto vadovas:

 

EAW Logo 

English at Work GmbH
Vokietija

 

English at Work GmbH įkurtas 1997 metais Vokietijoje – tai dukterinė Anglijos kompanija English at Work Ltd. Įmonė specializuojasi suagusiųjų anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, mokyme (EFL) ir turi 39 skyrius visoje Vokietijoje. Nuo įkūrimo pradžios kompanijoje mokėsi 50.000 moksleivių. Drezdene yra įsikūręs kompanijos centras. Kompanijoje dirba 120 mokytojų.

 

Komapanija dalyvavo trijuose ES projektuose, vykdo didelės apimties projektus verslo klientams, susijusius su darbuotojų mokymu Vokietijoje ir visoje Europoje, sukūrė anglų kalbos mokėjimo (raštu ir žodžiu) vertinimo sistemą savo klientams pagal bendruosius ES reikalavimus (CEFR). Kompanija yra parengusi mokymo medžiagą su darbo santykiais susijusiomis temomis (pvz.,verso kalba telefonu), įvairioms pramonės šakoms ir kt. Medžiaga publikuota įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose.

 

www.englishatwork.com

 

 

Projekto partneriai:

 

eTS Logo 

E-Training Solutions UG
Vokietija

 

e-Training Solutions (eTS) – privati komapanija įkurta 2012 Vokietijoje. Kompanija kuria įvairias inovatyvias on-line ir off-line mokymo priemones. Pagrindinės veiklos sritys – multimedijos produkcija, mokomoji medžiaga ir vertinimai. eTS plėtoja ir palaiko patentuotą interneto svetainių ir elektroninių knygų valdymo sistemą.

 

www.e-trainingsolutions.de

 

 

GNW Logo 

GNW
Vengrija

 

GNW Ltd. įkurta 1995 metais. Komapanija vykdo įvairias konsultavimo, specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams konsultavimo paslaugas, atlieka įvairius mokymus, organizuoja e- mokymus mokytojams, atlieka tyrimus švietimo ir psichologijos srityse, atieka vertimus iš ir į anglų, vokiečių, italų ir rumunų kalbas. Dalyvauja kuriant įvairias programines sistemas, įrangą, duomenų rinkimo sistemas. Kompanijos komadoje dirba aukštos kvalifikacijos edukologai, psichologai, klinikėnės psichologijos specialistai, programinės įrangos kūrimo, vertimo specialistai.

 

www.gnw.hu

 

 

LEU Logo 

Lietuvos sdukologijos universitetas
Lietuva

 

LEU – svarbiausia edukacinio pobūdžio Lietuvos aukštoji universitetinė mokykla, palaipsniui įtvirtinanti tokį savo statusą Europos Sąjungos Vidurio ir Rytų Europos regione; gebanti keistis, tarptautinė, moderni, patraukli, konkurencinga, sėkmingai rengianti plataus spektro edukacijos specialistus, plėtojanti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, taikanti jų rezultatus praktikoje, taip pat įvairias socialines edukacines paslaugas teikianti aukštoji universitetinė mokykla. Universitete studijuoja daugiau nei 4000 įvairių specialybių būsimųjų pedagogų. Lietuvių kalbos ir kultūros centras, veikiantis LEU LF organizuoja ir vykdo įvairius tarptautinius kalbų mokymosi projektus.

 

www.leu.lt

 

 

UC Logo 

Koimbros universitetas
Portugalija

 

Kombros universitetas – įkurtas 1290 metais priklauso seniausių pasaulio universitetų sąrašui. Šiais laikais Koimbros universitetas turi tarpautinį pripažinimą, atlieka tarptautinius tyrimus. Koimbros universitetas turi 8 fakultetus (filologijos, teisės, medicinos, mokslų ir tecnologijų, farmacijos, ekonomikos, psichologijos, edukologijos, sporto, fizikos). Šiandien Koimbros universitetas yra valstybinio tipo universitetas ir kaip pirmas įsteigtas universitetas Portugalijoje yra laikomas mokslo sostine Portugalijos šalyje. Koimbros universitetas turėjo didelę įtaką kultūros ir mokslo vystymuisi Portugalijos šalies istorijoje. Koimbros universitetas yra prestižinis ir šiandien yra tapęs tikra ikona portugališkos kultūros visame pasaulyje, lyderiaujantis mokslo ir technologijų srityje. Šiuo metu universitete vykdoma daugiau nei du šimtai įvairaus pobūdžio mokslinių projektų, kurių koordinatoriumi yra universitetas.

 

www.uc.pt

 

 

Infoart Logo 

Infoart EOOD
Bulgarija

 

Infoart Ltd. įkurta 2004 metais. Įmonės veiklos sritys orientuotos į mokslinius tyrimus, konsultavimą, projektavimą ir mokymo informacinių technologijų paslaugas. Pagrindinės kompetencijos sritys – žinių valdymas, moksliniai tyrimai ir sklaida, skaitmeninės bibliotekos ir žinių saugyklos, taip pat integruotos (žinių, mokymosi ir veiklos) valdymo sistemos. Įmonė taip pat turi ypatingą patirtį e-mokymosi srityje: naujoviškas e-mokymasis, e-mokymo koncepcijos, metodikos ir sistemos; projektavimas ir kūrimas; e-mokymosi turinys: e-kursai ir elektroninės knygos, e-vadovėliai. Infoart taip pat siūlo leidybos paslaugas: knygas, įvairiakalbius žodynus, vadovėlius; elektroninė leidyba: dizainas ir internetinė leidyba, e-knygos, taip pat e-katalogai.

 

www.infoart-eu.com

 

 

Learnmera Logo 

Learnmera Oy
Suomija

 

Learnmera Oy privati suaugusiųjų mokymo edukacinė komapnija, teikianti Helsinkio regione verslo kalbos pamokas. Kursai organizuoajmi Šiaurės šalių ir kitomis Europos kalbomis. Įmonė turi didžiulę patirtį kuriant edukacines svetaines, internetinius profesinio mokymo kursus. Jų svetainėje yra 27 000 narystę turinčių mokytojų iš viso pasaulio. Be kalbų mokymo įmonė siūlo vertimo, redagavimo, korektūros taisymo, subtitravimo paslaugas. Išmaniesiems telefonams sukuros Lingo aplikacijos, Info4 programa migrantams. Įmonė turi didelę patirtį socialinės žiniasklaidos integravimo (10 social media) srityje. Vykdomi EU TOI project; Info4migrant projektai turi didžiulį atgarsį Suomijos žiniasklaidoje. Įmonės komanda dirba su daugeliu ES ir šalies projektų. Leasnmera Oy bendradarbiauja su Times English programa Helsinkyje. Komapanija yra nevalstybinės organizacijos (LFI- Learning for Integration ry) už pažangų kalbų mokymąsi ir imigrantų integraciją Suomijoje socialinė partnerė.

 

www.learnmera.com

Kontaktai

English at Work GmbH

www.englishatwork.com

Tel: 49 (0) 351 250 90 50

El. paštas: supefl(at)englishatwork.com