Supplemental Self-Help in English as a Foreign Language
for Learners with Specific Learning Differences

Üdvözöljük!

A 7 partnerintézményből álló konzorciumunkban az “Önsegítés az angol, mint idegen nyelv tanulásában különleges tanulók számára“ nevű, az Európai Unió Erasmus Programja által támogatott projekten dolgozunk.

Önsegítő Nyílt Oktatási Tartalmakat (angol rövidítéssel OER - open educational resources) fejlesztünk angol nyelvet tanuló különleges igényű tanulók számára a következő területeken: olvasás, írás, beszéd, szövegértés, memorizálás, motiváció, illetve általánosan a tanulás területei. Számos önálló önsegítő útmutatót fogunk kidolgozni, valamint létrehozunk egy portált és egy platformot a különleges igényű tanulók számára. Célunk, hogy az angol nyelvet tanulók számára konkrét, könnyen alkalmazható eszközöket és módszereket nyújtsunk, amelyek segítségével készségeiket fejleszthetik, és általános képességeiket javíthatják azon területeken, amelyeken kihívásokkal küzdenek.

Miért a SupEFL?

Az idegennyelv-tanulás egyre fontosabbá válik a többnyelvű Európában. Az angol, mint idegen nyelv (angol rövidítéssel EFL - English as a Foreign Language) ismerete ma már széles körben kulcskompetenciának számít, és nélkülözhetetlen az esélyegyenlőséghez az oktatásban, a munkahelyen, és általában életben. A specifikus tanulási zavarral (STZ) küzdők kirekesztésének problémáját már többen felismerték, és a megoldására való törekvések számos EU-ország oktatási politikájában egyre jobban tükröződnek. Számos tagországban bevezetésre kerültek olyan rendelkezések, amelyek megkövetelik az intézményektől és a tanároktól, hogy az STZ-vel, és különösen diszlexiával, küzdő tanulók sajátos igényeit kielégítsék. Számos projekt indult már az angoltanárok szakmai fejlesztésére azzal a céllal, hogy a tanárok a tanítási stílusukat az STZ-vel küzdők sajátos igényeihez tudják igazítani. Egyre több intézmény biztosít különleges felzárkóztató kurzusokat és egyéni órákat is az STZ-vel küzdők megsegítésére.

 

A jelen projekt innovativitása abban rejlik, hogy elsőként célozza meg magukat azokat az angolt, mint idegen nyelvet tanulókat, akik a négy nyelvi rendszer (olvasás, írás, szövegértés és beszéd) bármelyikében nehézségekkel küzdenek. Az eddigi projektek a "felülről lefele" elvet követték, és a tanárokat célozták meg, míg a mi projektünk "alulról felfele" építkezik, és a tanulókra koncentrál. Jelenleg nincs a tanulók számára kialakított portál. Az egyes intézmények saját, papír alapú anyagokat hoznak létre az általuk STZ-vel küzdőnek ítélt tanulók megsegítése és támogatása céljából. Noha az internet egy információs kincsesbánya, a felnőtt diszlexiások nemigen kutatnak sikerrel, hiába bírnak a legtöbben internet-hozzáféréssel és hiába jók a számítástechnikai ismereteik. A weboldalak és erőforrások többsége azonban gyermekek (és szüleik) számára van kialakítva. De egy felnőtt diszlexiás tanuló számára a szükséges és átfogó információ sehol sincs rendszerezetten összegyűjtve és diszlexia-barát módon prezentálva.

Mit nyújtunk mi?

A projekt eredményei teljes mértékben újak lesznek a tanulási lehetőségek tekintetében.

 

For Trainers


We have created a Guide for Trainers with additional ideas for exercises to complement our self-help training programs. You can download it here.  

 

 

For Learners


We have created a Guide for Learners who need help in the 4 language systems (reading, writing, speaking and listening) as well as with memory retention, motivation and learning in general. You can download ithere.

 

 

For Everyone


We have compiled a list of useful links and applications. You can access it here.

A partnerek

Projektvezető

 

EAW Logo 

English at Work GmbH
Németország

 

Az English at Work GmbH céget 1997-ben Németországban alapították, és az English at Work Ltd. (Egyesült Királyság) leányvállalata. Angolt, mint idegen nyelvet tanuló felnőttek oktatására specializálódott, és 39 fiókja van szerte Németországban. Megalapítása óta a cég több mint 50.000 tanuló számára biztosított oktatást. A cég székhelye a németországi Drezdában található. Az English at Work GmbH-nál jelenleg több mint 120 oktató áll alkalmazásban.

 

A cég eddig három nemzetközi európai projektben vett részt partnerként. Emellett számos nagyszabású projektet is újraimplementált vállalati ügyfelei számára, amelyek során klienseik munkavállalói számára biztosított oktatást különböző németországi és európai helyszíneken. A cég továbbá szóbeli és írásbeli felméréseket fejlesztett ki kliensei részére az angol nyelvi készségek Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEFR) szerinti felmérésére. A cég emellett saját anyagokat is létrehozott különböző, munkával kapcsolatos témákban úgy, mint telefonálás és üzleti levelezés, amely anyagok némelyike különböző médiumokban publikálásra is került, illetve speciális ágazatokhoz kapcsolódó oktatási anyagokat is kifejlesztettek, például a mikrocsip gyártás, a vegyi anyagok, vagy a vendéglátás területein.

 

www.englishatwork.com

 

 

Projektpartnerek

 

eTS Logo 

E-Training Solutions UG
Németország 

 

Az e-Training Solutions (eTS) egy 2012-ben alapított németországi magáncég. A cég innovatív, online és offline szinkron és aszinkron oktatási anyagokat fejleszt. Főbb szakterületei a multimédia-gyártás, oktatási anyagok fejlesztése és megírása, valamint igényfelmérések lefolytatása. Az eTS véd jegyzett tartalomfejlesztő rendszert fejleszt és tart fenn weboldalak és elektronikai könyvek számára.

 

www.e-trainingsolutions.de

 

 

GNW Logo 

GNW
Magyarország 

 

A GNW Kft. (alapítási év: 1995) egy szolgáltatási KKV, amely több összekapcsolódó területen folytat tevékenységet. Többek közt különleges tanulók számára nyújt tanácsadást, tanárok számára biztosít tréningeket és e-learning fejlesztéseket, kutatásokat végez a pedagógia pszichológia területén, fordításokat végez angol, német, olasz és román nyelvekről és nyelvekre, valamint szoftver innovációban, fejlesztésben és létrehozásban tevékenykedik, specializált szoftverek, adatgyűjtési rendszerek és ipari folyamatokban használt szoftverek fejlesztését is beleértve. A cég szakértői egyesítik a pedagógiai és klinikai pszichológia, a szoftverfejlesztés és a fordítás területein meglévő szakértelműket, ezáltal kínálva széles körű, specializált és interdiszciplináris szolgáltatásokat az oktatás és info-kommunikáció területein.

 

www.gnw.hu

 

 

LEU Logo 

Litván Oktatástudományi Egyetem
Litvánia 

 

A Litván Oktatástudományi Egyetem (LEU) a legnagyobb tanárképző intézmény Litvániában, ahol az ország oktatási szakértőinek több mint 70%-a tanul, évente nagyjából 6000 hallgató. Az egyetem elsődleges célja, hogy olyan, az adott tudományos területen magasan kvalifikált szakértőket és tanárokat képezzen ki, akik képesek a társadalomban sikeresen működni. A Litván Nyelvi és Kulturális Központ, amely a jelen projektben aktív szerepet vállal, számos, a nyelvtanítási és nyelvtanulási készségek támogatását célzó kezdeményezést implementál.

 

www.leu.lt

 

 

UC Logo 

Coimbrai Egyetem
Portugália 

 

A Coimbrai Egyetem (UC) egyike a legfontosabb intézményeknek Portugáliában a felsőoktatás és a kutatás területén, köszönhetően a nyolc karán (bölcsészet, jog, orvostudomány, természettudományok és műszaki tudományok, gyógyszerészet, közgazdaság, pszichológia és pedagógia, sporttudományok és testnevelés) oktatott kurzusok magas minőségének, valamint a különböző tudásterületeken folytatott kutatásokban elért eredményeknek. Az egyetem nem csupán ikonikus intézménye a portugál kultúrának, de irányelvei közé tartozik a különböző területeken való folyamatos fejlődés, amely hozzájárul a kutatás és az oktatás magas minőségéhez, valamint az üzleti és ipari fejlesztésekben való aktív szerepvállalásához. Az UC története a 13. századig megy vissza, mivel az egyetemet 1290-ben alapították. Hosszú és értékes történelmét a folyamatos fejlődéssel kombinálva az UC világszerte elismert szereplő, nem csak történelmének köszönhetően, hanem a kutatási és oktatási területeken itt kifejlesztett tevékenységeknek, valamint a nemzetközi kapcsolati hálózatokban való részvételnek is. Az UC az egyik legfőbb tudományos és technológiai központ az alkalmazott és alapkutatások területén Portugáliában. Az évek során az UC számos nemzeti és nemzetközi támogatásban részesült több száz kutatási projekten keresztül. Jelenleg több mint kétszáz kutatási projekt folyik az egyetemen, amelyek némelyikét közvetlenül az Európai Bizottság finanszírozza, és amelyeknek az egyetem a koordinátora.

 

www.uc.pt

 

 

Infoart Logo 

Infoart EOOD
Bulgária 

 

Az Infoart Ltd. 2004-ben alapult, és főbb tevékenységei a kutatás, tanácsadás, fejlesztés és oktatás az információs technológiai szolgáltatások területén. A cég fő szakterületei közé tartozik a tudásmenedzsment - a digitális könyvtárak és tudástárak, valamint az integrált (tudás-, tanulás- és teljesítmény-) irányítási rendszerek kutatása és fejlesztése. A cég emellett különösen jártas az e-tanulás/e-oktatás területén - ideértve az innovatív e-tanulás/e-oktatási koncepciókat, metodológiákat és rendszereket; az e-tanulási tartalmak (e-tartalmak) úgy, mint e-kurzusok és e-könyvek/e-tankönyvek, fejlesztését. Az Infoart továbbá publikációs szolgáltatásokat is biztosít: nyomtatott publikációkat – úgy, mint könyvek, többnyelvű szótárak, tankönyvek; valamint elektronikus publikációkat – úgy, mint e-könyvek és e-katalógusok fejlesztése és online publikációja.

 

www.infoart-eu.com

 

 

Learnmera Logo 

Learnmera Oy
Finnország 

 

A Learnmera Oy egy magán felnőttoktatási szolgáltató, amely elsősorban a Nagy-Helsinki területén található cégek számára nyújt üzleti nyelvi tanórákat. A cég a főbb skandináv és európai nyelveken biztosít kurzusokat. A Learnmera Oy jelentős tapasztalattal rendelkezik az oktatási anyagok, a weboldal-készítés és az alkalmazás-tartalmak fejlesztése, valamint az online szakmai kurzusok területén (egy példa a svéd egészségügyi nyelvi kurzus külföldiek számára: www.vardsvenska.fi). Weboldaluk (www.thelanguagemenu.com) világszerte több mint 27.000-es, tanárokból álló tagsággal rendelkezik, akik a cég által nyújtott eszközöket és anyagokat használják.

 

A nyelvtanítás mellett a Learnmera biztosít még fordításokat cégek számára, lektorálást, szerkesztést, szövegalámondást és feliratozást. A Learnmera munkatársai számos telefonos applikációt fejlesztettek mind Androidra, mind iPhone-ra/iPad-re, úgy mint a Health Lingo vagy a Picture Lingo, emellett pedig webes portálok fejlesztésén is dolgoztak, amire példa az Info4migrants projekt keretében létrehozott eszköz, illetve a The Language Menu. A Learnmera komoly tapasztalattal rendelkezik a közösségi médiában történő disszemináció területén is: több mint 10 közösségi médiát integrál az EU-projektek disszeminációjához. Egy folyamatban lévő EU-projektjükhöz, az Info4migrants projekthez, egy tucat közösségi média fiók tartozik, amelyeket a finn partner szervezett meg a disszemináció céljából. A Learnmera munkatársai számos EU-projektben és hazai, finnországi projektben vettek részt. A Learnmera Oy emellett a Helsinki Times-zal is együttműködött annak angol nyelvű programjában az angol nyelvi órák tartalommenedzsereként. A Learnmera egy szociális partnerrel is folytat együttműködést, ez pedig a LFI - Learning for Integration – egy nonprofit szervezet, amely a finnországi bevándorlók nyelvi oktatásának és integrációjának támogatásában aktív. Különleges hangsúlyt kap a finnországi svéd nyelvi tanulás, valamint a bevándorlók nyelvi tanulásának előbbre vitele.

 

www.learnmera.com

Kapcsolat

English at Work GmbH

www.englishatwork.com

Tel: 49 (0) 351 250 90 50

email: supefl(at)englishatwork.com