Supplemental Self-Help in English as a Foreign Language
for Learners with Specific Learning Differences

Tervetuloa

Olemme 7 partnerin yhteenliittymä ja työskentelemme projektissa nimeltään “Supplemental Self-Help in English as a Foreign Language for Learners with Specific Learning Differences“ (Lisäkeinoja omatoimiseen opiskeluun englantia vieraana kielenä opiskeleville oppimisvaikeuksista kärsiville).Projektia rahoittaa Euroopan unionin Erasmus-ohjelma.

Kehitämme englannin omatoimiseen opiskeluun avointa oppimateriaalia (Open Educational Resources, OER) niille, joilla on oppimisvaikeuksia joillakin seuraavista alueista: lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, kuunteleminen, muisti, motivaatio ja/tai oppiminen yleensä. Luomme erilliset omatoimioppaat sekä julkaisemme verkkoportaalin ja -alustan oppijoille, joilla on erityistarpeita. Tavoitteena on tarjota englantia opiskeleville erityisiä työkaluja ja tekniikoita, joita he voivat helposti toteuttaa parantaakseen taitojaan niillä erityisalueilla, joiden kanssa heillä on vaikeuksia.

Miksi SupeEFL?

Vieraan kielen opiskelusta on tulossa yhä tärkeämpää monikielisessä Euroopassa. Englannin hallintaa vieraana kielenä (English as a Foreign Language, EFL) pidetään laajalti yhtenä avaintaitona ja vaatimuksena tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin koulutuksessa, työpaikalla ja elämässä yleensä. Erityisistä oppimisvaikeuksista (Specific Learning Disorders, SpLDs) kärsivät henkilöt jäävät helposti ulkopuolelle, mutta nykyään tämä tunnistetaan laajalti ja monien EU-maiden koulutuspolitiikka heijastaa tätä enenevässä määrin. Monissa jäsenvaltioissa on voimassa säännöksiä, joiden mukaan instituutioiden ja opettajien tulee huomioida oppimisvaikeuksista kärsivät yksilöt, etenkin lukihäiriö. Meneillään on monia projekteja, joiden tarkoituksena on parantaa EFL-opettajien ammatillista kehitystä, jotta he voisivat soveltaa opetustaan tällaisten yksilöiden tarpeisiin. Instituutiot tarjoavat myös enenevässä määrin erityisiä tukikursseja sekä yksilöopetusta tukemaan oppimisvaikeuksista kärsiviä.

 

Projekti on innovatiivinen siinä, että se on ensimmäinen niille EFL-oppijoille suunnattu projekti, jotka kokevat vaikeuksia yhden tai useamman kielijärjestelmän kanssa (lukeminen, kirjoittaminen, kuuntelu ja puhuminen). Aiemmat projektit suunnattiin ylhäältä alas opettajille, kun taas tämä projekti suuntautuu alhaalta ylös ja keskittyy oppijoihin. Tällä hetkellä oppijoille ei ole olemassa verkkoportaalia. Monet instituutiot keräävät omia materiaalejaan ja resurssejaan tarjotakseen paperilla apua ja tukea niille yksilöille, joiden uskotaan kärsivän oppimisvaikeuksista. Internet saattaa olla tiedon kultakaivos, mutta lukihäiriöiset aikuisoppijat eivät yleensä siitä hyödy, vaikka heillä usein on internetyhteys ja monet ovat myös erittäin taitavia tietoteknologian kanssa. Suurin osa saatavilla olevista verkkosivuista ja resursseista on laadittu lapsille (ja heidän vanhemmilleen). Tietoa ei ole kerätty mihinkään järjestelmällisesti tai kattavasti lukihäiriöisille soveltuvalla tavalla.

Mitä me tarjoamme?

Projektissa tuotetaan oppimismahdollisuuksien kannalta täysin uusia tuotoksia.

 

For Trainers


We have created a Guide for Trainers with additional ideas for exercises to complement our self-help training programs. You can download it here.  

 

 

For Learners


We have created a Guide for Learners who need help in the 4 language systems (reading, writing, speaking and listening) as well as with memory retention, motivation and learning in general. You can download ithere.

 

 

For Everyone


We have compiled a list of useful links and applications. You can access it here.

Partnerit

 

As part of our project, we conducted extensive research:

Comparative analysis of national research results
(University of Coimbra)

Includes a comparative analysis of the legislation and policies, the results of our initial survey of learners and trainers in the member countries of the consortium, as well as conclusions and common approach at European Level.

Download

 

Development of training guidelines
(GNW)

Outlines the guidelines for the development of the training materials based on the comparative national research analysis report.

Download

 

Development of training pathways
(English at Work)

Outlines the design of each of the self-help learning modules, including a summary, an overview, suitability, required level of English, content, estimated time for completion, objectives and methodology for each of the developed modules..

Download

 

Methodological handbook
(GNW)

Includes the concept, design and elaboration of the self-help training methodology.

Download

 

Piloting and validation results
(University of Coimbra)

Outlines the methodology used and includes a comparative analysis of the results of our final project testing and validation phase.

Download

 

Please contact us for more information.

 

Ota yhteyttä

English at Work GmbH

www.englishatwork.com

Puh: 49 (0) 351 250 90 50

Email: supefl(at)englishatwork.com