Supplemental Self-Help in English as a Foreign Language
for Learners with Specific Learning Differences

Екипът

Ние сме консорциум от 7 партньора, които работят по проект, озаглавен "Допълнителна самопомощ по английски като чужд език за учащи със специфични различия в обучението", който е финансиран от програмата Еразъм на Европейския съюз.

Ние разработваме отворени (безплатни) образователни ресурси (OER) за самопомощ за изучаващите английски език със специални нужди в една или повече от следните области: четене, писане, говорене, слушане, памет, мотивация и/или обучение като цяло. Ние ще създадем отделни ръководства за самопомощ, както и портал, и платформа за учащи със специални нужди. Целта е да бъдат предоставени специфични инструменти и техники на изучаващите английски език, които те лесно да могат да използват за подобряване на своите умения и цялостна компетентност в конкретни области на нужда.

 

Ръководител на проекта:

 

EAW Logo 

English at Work GmbH
Германия

 

English at Work GmbH е основана през 1997 г. в Германия и е дъщерно дружество на English at Work Ltd. (Великобритания). Специализирана е в обучението на възрастни по английски като чужд език (EFL) и има 39 клона в цяла Германия. Компанията е предоставила обучение на повече от 50 000 лица от самото си създаване. Юридическото седалище е базирано в Дрезден, Германия. В настоящия момент English at Work GmbH осигурява заетост на повече от 120 обучители.

 

www.englishatwork.com

 

 

Партньори по проекта:

 

eTS Logo 

E-Training Solutions UG
Германия 

 

e-Training Solutions (eTS) е частна фирма, създадена през 2012 г. в Германия. Компанията разработва иновативни онлайн и офлайн синхронни и асинхронни ресурси за обучение. Основните й области на компетентност са създаване на мултимедийни продукти, писане и разработване на учебни материали и провеждане на оценка на нуждите. eTS развива и поддържа собствена система за управление на съдържанието за уеб сайтове и електронни книги.

 

www.e-trainingsolutions.de

 

 

GNW Logo 

GNW
Унгария 

 

GNW Ltd. (основана през 1995 г.) е МСП за предоставяне на услуги в няколко свързани области и дейности, включително консултантски услуги за специални учащи, предлагайки обучение и развитие на електронното обучение за учители, изследвания в областта на образователната психология, превод от и на английски, немски, италиански и румънски, както и софтуерни иновации, развитие и строителство, разработване на специализиран софтуер, системи за събиране данни и софтуер за промишлени процеси. 

 

www.gnw.hu

 

 

LEU Logo 

Литовски университет за образователни науки
Литва 

 

Литовският университет за образователни науки (LEU) е най-голямата институция за обучение на учители в Литва, обучавайки над 70 % от образователните специалисти в страната с около 6000 студенти всяка година. Основната цел на университета е да подготвя високо квалифицирани специалисти в избрана област на науката и учители, които са в състояние да функционират успешно в обществото. Литовският езиков и културен център, участващ в този проект, изпълнява редица инициативи в подкрепа на езиковото обучение и уменията за учене.

 

www.leu.lt

 

 

UC Logo 

Университет на Коимбра
Португалия 

 

Университетът на Коимбра (UC) е безспорна референция във висшето образование и научните изследвания в Португалия, поради качеството на курсовете, преподавани в неговите осем факултета (хуманитарни науки, право, медицина, науки и технологии, фармация, икономика, психология и образователните науки, и спортни науки и физическо възпитание) и напредъка, постигнат в изследванията в различни области на знанието. Този университет е не само истинска икона на португалската култура в света, но и следва политика на постоянно усъвършенстване в различни области, което му позволява да затвърди високото качество на научните изследвания и обучението, а също така му дава активна роля в развитието на бизнеса и индустрията. 

 

www.uc.pt

 

 

Infoart Logo 

Инфоарт ООД
България 

 

Инфоарт ООД е основана през 2004 година с основен предмет на работа, фокусирана върху изследванията, консултациите, инженеринга и обучението в областта на информационните технологии и услуги. Основните области на експертен опит и компетентност включват управление на знанията - научноизследователска дейност и развитие на цифрови библиотеки и хранилища за знания, както и интегрирани системи за управление (на знания, умения и резултати). Компанията също така има специфичен експертен опит в електронното обучение, иновативните концепции за електронно обучение, методологии и системи; в проектирането и разработването на съдържание за е-обучение (e-съдържание), електронни курсове и електронни книги/учебници. 

 

www.infoart-eu.com

 

 

Learnmera Logo 

Learnmera Oy
Финландия 

 

Learnmera Oy е частен доставчик на образование за възрастни, обслужващ предимно фирми в Голямо Хелзинки, предоставяйки бизнес езикови уроци. Курсовете са главно по скандинавски и европейски езици. Learnmera Oy има значителен опит в създаването на образователни ресурси, уебсайтове и съдържание за приложения, както и онлайн професионални курсове (шведски език в здравеопазването за чужденци www.vardsvenska.fi). Техният уебсайт (www.thelanguagemenu.com) има членска база от над 27 000 учители по света, които използват техните инструменти и материали.

 

 

www.learnmera.com

Учебни ресурси

Изучаването на чужд език става все по-важно в една многоезична Европа. Владеенето на английски като чужд език (EFL) се счита за ключова компетентност и изискване за равни възможности в образованието, на работното място и живота като цяло. Изключването на лица със специфични нарушения в обучението (SpLDs) е широко признато и образователната политика в много страни от ЕС все повече отразява това. В редица държави-членки са въведени регламенти, които държат институциите и учителите отговорни за посрещането на специфичните потребности на учащите с нарушения в обучението, най-вече с дислексия. Инициирани са различни проекти за подобряване на професионалното развитие на учители по английски като чужд език, така че те могат да адаптират своя стил на преподаване към специалните нужди на лицата с нарушения в обучението. Все повече институции също така предлагат специални оздравителни курсове и индивидуални уроци за подпомагане на учащите с SpLDs.

 

Настоящият проект е иновативен с това, че е първият насочен към изучаващите английски като чужд език, които изпитват трудности с една или повече от четирите основни езикови системи (четене, писане, слушане и говорене). Предишни проекти са били насочени отгоре надолу към учителите, докато нашият проект се съсредоточава отдолу нагоре върху учащите. В момента не съществува портал, достъпен за учащите. Различните институции компилират свои собствени материали и ресурси, за да предоставят помощ и подкрепа на хартиен носител на тези лица, за които считат, че имат специфични нарушения в обучението. Интернет може да бъде същинска съкровищница за информация, но възрастните с дислексия, които търсят помощ, неминуемо се сблъскват с недостиг на такава, въпреки че повечето имат достъп до мрежата и много от тях са изключително ИТ-грамотни. Въпреки това по-голямата част от наличните уеб сайтове и ресурси са написани за деца (и родители). Никъде информацията не е събрана и представена систематично и изчерпателно по начин, който е съобразен с обучаемите с дислексия.

 

efl module 

Reading and Listening – The Bite-Sized Idiomatic Approach

  

Към модула 

Свали модула като pdf 

Речник на ключовите думи

 

 

efl module 

Plain English Writing

  

Към модула 

Свали модула като pdf 

Речник на ключовите думи

 

 

efl module 

Intercultural Communication and Motivation

 

Към модула 

Свали модула като pdf 

Речник на ключовите думи

 

 

efl module 

Strategies for Better Learning

  

Към модула 

Свали модула като pdf 

Речник на ключовите думи

 

 

efl module 

Interpersonal Communication

  

Към модула 

Свали модула като pdf 

Речник на ключовите думи

 

 

efl module 

Public Speaking

  

Към модула 

Свали модула като pdf 

Речник на ключовите думи

 

 

efl module 

Memory: Vocabulary Acquisition

 

Към модула 

Свали модула като pdf 

Речник на ключовите думи

 

 

efl module 

Englisch-Wortschatz

  

Към модула 
 

 

 

efl module 

SupEFL Lernplattform

 

към платформата 

Допълнителни ресурси

Проектът ще предостави резултати, които са напълно нови по отношение на възможностите за учене.

 

За обучители:


We have created a Guide for Trainers with additional ideas for exercises to complement our self-help training programs. You can download it here.  

 

 

За учащи:


We have created a Guide for Learners who need help in the 4 language systems (reading, writing, speaking and listening) as well as with memory retention, motivation and learning in general. You can download ithere.

 

 

За всеки:


We have compiled a list of useful links and applications. You can access it here.

Проучвания

 

As part of our project, we conducted extensive research:

Comparative analysis of national research results
(University of Coimbra)

Includes a comparative analysis of the legislation and policies, the results of our initial survey of learners and trainers in the member countries of the consortium, as well as conclusions and common approach at European Level.

Download

 

Development of training guidelines
(GNW)

Outlines the guidelines for the development of the training materials based on the comparative national research analysis report.

Download

 

Development of training pathways
(English at Work)

Outlines the design of each of the self-help learning modules, including a summary, an overview, suitability, required level of English, content, estimated time for completion, objectives and methodology for each of the developed modules..

Download

 

Methodological handbook
(GNW)

Includes the concept, design and elaboration of the self-help training methodology.

Download

 

Piloting and validation results
(University of Coimbra)

Outlines the methodology used and includes a comparative analysis of the results of our final project testing and validation phase.

Download

 

Please contact us for more information.

 

Контакт

English at Work GmbH

www.englishatwork.com

тел.: 49 (0) 351 250 90 50

имейл: supefl(at)englishatwork.com